Situatie kindertehuis in 2022

Situatie kindertehuis in 2022

Het kindertehuis is gehuisvest in een monumentaal gebouw waar een beroemde Hongaarse dichter gewoond heeft in Cristuru Secuiesc. Dit plaatsje bevindt zich in een Hongaarse enclave in Roemenië.

Dit gebouw was in geen enkel opzicht geschikt om de ca 30 kinderen met vaak een meervoudige beperking te huisvesten. Er bevonden zich begin 2020 3 kinderen die sondevoeding nodig hebben en zelf helemaal niets kunnen doen.

In oktober j.l. hebben we het kindertehuis bezocht en zijn natuurlijk ook bij de kinderen met sondevoeding geweest. Wat mij persoonlijk verbaasde, tot twee jaar geleden lagen ze er stil bij zonder teken van leven te geven, nu waren de ogen open en reageerden ze op lichte aanrakingen.Enkelen kregen een glimlach op hun gezicht. Inmiddels zijn er 5 kinderen met sondevoeding.

De ouderen hebben een huisvesting zoals wij ‘begeleid wonen’ kennen. Voor foto’s kunt u naar de foto-pagina gaan door hier te klikken.

Gelukkig is de directrice zeer vooruitstrevend en heeft  zich al in 2013 ingezet voor een geheel nieuw gebouw. Met subsidie van de EU is dat mogelijk geworden. De vergunningen zijn verstrekt. 

Er zijn eindelijk goedgekeurde plannen voor nieuwbouw naar de huidige eisen. De bouw zal plaats vinden op het terrein van het ziekenhuis waar reeds een paar oude gebouwtjes gesloopt zijn. Het wordt een hoofdgebouw met twee bijgebouwen. Het hoofdgebouw is het dagverblijf waar personen met een beperking uit de omgeving ook kunnen komen. De bijgebouwen zijn bedoeld voor huisvesting van de kinderen/jongeren die er permanent verblijven. Totaalbedrag is 1.100.000.- Euro. Bijdrage van de EU is 660.000.- Euro.

Een tegenvaller was echter dat er in de bodem nog archeologische resten lagen en de architect een andere opzet voor de gebouwen moest bedenken. De drie gebouwen zouden aan elkaar verbonden worden maar dat gaat helaas niet meer lukken en men moet straks dus buitenom van het ene naar het andere gebouw. Ook komen er extra kosten om de hoek van ca. 100.000 Euro.

De directrice heeft zelf meegewerkt naar het zoeken van een aannemer en men verwacht nu dat de bouw eind 2023 gereed moet zijn. Voor foto’s kunt u hier klikken.

 

 

Begeleid wonen

Als de kinderen/jongeren achttien jaar zijn mogen ze niet langer in het kindertehuis blijven. Als ze goed genoeg zelfstandig zijn gaan ze naar een ‘begeleid wonen’ project in een naburig dorp.  Voor enkele foto’s kunt u hier klikken.

Als de kinderen/jongeren niet in staat geacht worden om een bepaalde mate van zelfstandigheid te behalen wordt een andere oplossing gezocht.

Inmiddels is er ook een bestaande woning als project begeleid wonen bij gekomen. Dit is in opdracht van het Provinciaal Bestuur toegevoegd aan het kindertehuis. Voor de foto’s van dit tehuis kunt u hier klikken.