Hulp in 2022

Verleende hulp in 2022

In 2022 is hulp verleent in de vorm van een maandelijkse bijdrage voor sondevoeding. Jaarlijks worden vitaminen voor alle bewoners van het kindertehuis ingekocht. Ook in de volgende jaren willen we dat indien mogelijk verwezenlijken. en zo mogelijk ook in andere gemelde behoeften voorzien.

In 2021 is in samenwerking met twee andere stichtingen in Nederland een bus gekocht, geschikt  voor het vervoer van rolstoelen. Deze bus is volledig nagekeken en onderhouden en naar het kindertehuis gebracht. Na de nodige problemen met de verzekering aldaar, omdat het kindertehus geen rekening kon laten zien, is alles toch goed gekomen.

Een arme naburige kerkelijke Gemeente is geholpen met een bijdrage voor de Kerstdagen.

Er is in 2022 echt begonnen met de bouw van het nieuwe kindertehuis. De bouw is nog in volle gang en de planning dat het gereed is is eind van dt jaar. We zijn benieuwd.