Hulp in 2023

Verleende hulp in 2023

In 2023 is hulp verleent in de vorm van een maandelijkse bijdrage voor sondevoeding. Jaarlijks worden vitaminen voor alle bewoners van het kindertehuis ingekocht. Ook in de volgende jaren willen we dat indien mogelijk verwezenlijken. en zo mogelijk ook in andere gemelde behoeften voorzien.

 

Er is in 2022 echt begonnen met de bouw van het nieuwe kindertehuis. Op het interieur na is de bouw gereed.