Hulp in 2021

Verleende hulp in 2021

In 2021 is hulp verleent in de vorm van een maandelijkse bijdrage voor sondevoeding. Jaarlijks worden vitaminen voor alle bewoners van het kindertehuis ingekocht. Ook in de volgende jaren willen we dat indien mogelijk verwezenlijken. en zo mogelijk ook in andere gemelde behoeften voorzien.

In samenwerking met twee andere stichtingen in Nederland is een bus gekocht, geschikt  voor het vervoer van rolstoelen. Deze bus is volledig nagekeken en onderhouden en naar het kindertehuis gebracht.

Een arme naburige kerkelijke Gemeente is geholpen met een bijdrage voor de Kerstdagen.

Voorlichting is gegeven ten behoeve van de bouw van een nieuw kindertehuis in 2022