Financiële verantwoording

Financieel overzicht 2021

                                                                    IN                    UIT

Verkopen                                                        140
Giften                                                            2921
Donaties                                                       2185
Bankkosten                                                                        119
Sondevoeding                                                                  4200
Kosten Kindertehuis                                                           460
Algemene + reiskosten                                                    2599
                                                                  ———         ———-
.                                                                  5246              7378
Negatief                                                                            2132

 

Balans                      Saldo 1/1         Saldo 31/12

Rek, Courant              3.355,37               5223,63   
Spaarrek.                    6.079,34               2080,07 
Kapitaal                       9.434,71               7307,70

Negatief                      2131,01

 

                                                                                       Kees Vestering, penningmeester