Financiële verantwoording

Financieel overzicht 2023

                                                                          IN             UIT

Verkopen                                                        299
Giften                                                            3630
Subsidies                                                      8450
Bankkosten                                                         1            165
Sondevoeding                                                                 4200
Kosten Kindertehuis                                                          576
Kindertehuis diversen                                                        800
Kosten                                                              25            3621
                                                                   ———        ———-
.                                                                   12405           9362
Positief                                                          3043          

 

Balans                      Saldo 1/1         Saldo 31/12

Rek, Courant              5223,63                2265,37   
Spaarrek.                    2080,07                8081,16
Kapitaal                       7303,70             10346,53

 

                                                                                       Kees Vestering, penningmeester