ANBI gegevens

Beleidsplan van 2022 tot en met 2026:

We geven vanaf 1991 hulp aan het kindertehuis. In 1994 is daarvoor de Stichting-Schagen-Roemenie opgericht.

Elk jaar is het doel om in het bijzonder de leef-omstandigheden in het kindertehuis te verbeteren voor zover dat mogelijk is met de giften die verkregen worden. De beschikbare middelen worden besteed voor zover daar vraag naar is van de directrice van het kindertehuis. De vraag is over het algemeen groter dan waar we aan kunnen voldoen. Jaarlijks worden vitaminen ingekocht en maandelijks wordt een vergoeding gegeven voor sondevoeding.

Ook wordt zo mogelijk hulp geboden aan kerkelijke instanties in Cristuru Secuiesc of omliggende dorpen.

De financiele middelen worden verkregen door giften van particulieren en kerkelijke instanties. Deze financiele middelen worden met instemming van het gehele bestuur besteed aan het gestelde doel.

Indien de omstandigheden het toelaten (denk bijvoorbeeld aan de coronaperiode dat dat niet mogelijk was) gaan we elk jaar persoonlijk naar Cristuru Secuiesc om ons op de hoogte te stellen van de omstandigheden aldaar.

Beloning:
De stichting heeft geen personeel, als beloning voor vrijwilligers kan eventueel een vrijwilligers-vergoeding gegeven worden volgens de normen van de Belastingdienst.
Ook is een vergoeding van gemaakte kosten mogelijk.